A Csikasz kennel históriája

  A történet a 2004. évre nyúlik vissza, mikor is eljött az idő Napfényvárosi-Csahos Duci, azaz Csikasz életében, hogy érettségét, fejlettségét tekintve fedeztetésen, párosításon gondolkodjunk. A számunkra evidens egészségügyi szűrővizsgálaton, tehát a csípőizületi diszplázia szűrésen átesett, sikeres, Normál eredménnyel, azaz ettől a betegségtől teljesen mentes.

Csikasz csípő minősítése

Barátunk, Dovalovszki Zoltán hasonló okok miatt, illetve a vonalak beszűkülése okán fekete-fehér párosításon törte a fejét. Bennünket is érdekelt a dolog, illetve jó ötletnek lehetőségnek tartottuk, tetszett nekünk Zoli kanjának, Nagykéri Majori Fickónak a temperamentuma, vérmérséklete. Fickó szintén a diszpláziaszűrt Pulik közé tartozik. Ez azért fontos, mert egyrészt tenyésztői munkánk során fontosnak tartjuk az egészség megőrzését, másrészt a Puli tenyésztésében a színek keresztezésének szigorú szabályai vannak. Mivel a fehér a Puli esetében nemzetközileg, az FCI szervezete által külön elismert szín, ezért más színekkel a Puli tenyésztése során nem keverhető. Ez alól populációs, azaz összállománybeli szempontok miatt kizárólag a fajta tenyésztő szervezete adhat engedményeket szigorú feltételek mellett és szigorított szabályok szerint. A leendő tenyészpárt a párosítás előtt a Tenyésztési Tanács legalább 3 tagú bizottságának be kell mutatni egyedi elbírálásra. Mindkét szülőnek csípőizületi diszplázia tekintetében tenyészthető minősítéssel kell rendelkeznie. Az egyedi elbírálás eredménye a tenyészszemlén fekete-fehér párosításra javasolt lett Csikasznak, Fickónak pedig ideiglenesen javasolt.

Csikasz alkalmassága fekete-fehér párosításra

A párosításra tehát esélyünk volt, hogy megkapjuk az engedélyt, amit a tenyésztő szervezet akkori tenyésztésvezetője, Dr. Brauswetter Viktor állított ki számunkra.

Csikasz Fedeztetési Engedélye

És 2004. őszén eljött az idő, azaz Csikasz tüzelni kezdett. Hogy biztosra menjünk és a termékenyülés optimális időben történjen, azaz ne szalasszuk el az alkalmat a mesterséges termékenyítés mellett döntöttünk. Ez meg is történt 2004. októberében Dr. Sebő Ottó rendelőjében Makón. 2004. december elején, pontosan Mikulás napján, annak éjszakáján megszületett Csikasz első alma, 7 fekete Puli kölyök, amiből 4 lány, azaz szuka és 3 fiú, vagyis kan látta meg a napvilágot.

Időközben Dovalovszki Zoltán vásárolt egy kölyköt és a fedeztetés fejében ígért első választású utódot nem tudta volna magánál elhelyezni helyhiány miatt, ezért fedeztetési díjban maradtunk a pároztatás ellenértékeként. A tenyésztők az esemény ritkasága és tapasztalat nélkülisége miatt tartottak a párosítás eredményétől, illetve kétkedve, kritikusan tekintettek a kölykök megfelelőségére.

2005. februárjában eljött a kölykök életében az az időpont, hogy elválasszuk őket anyjuktól, vagyis az anyatej helyett véglegesen a szilárd táplálékra térjenek át. A tenyésztési szabályok értelmében ekkor egy kötelező alomellenőrzésen kellett átesniük, melyet a tenyésztési tanács két tagja, Dr. Brauswetter Viktor és Soós József végeztek el. A kölyköket Kovács Tibor tetoválta, illetve szakmai szempontból kikértük Dr. Sirkó Éva véleményét is. Barátilag meglátogatta őket a Bogárzói-Boros tenyészet és a Kolduskerti kennel, illetve Kenyeres Anna. Az alommal az ellenőrzés során meg voltak elégedve és különösen két szukát tartottak ígéretesnek. Kiemelték a szemle során szocializációjukat, emberközeli nevelésüket és a tartási körülmények megfelelőségét.

Alommelenőrzési jegyzőkönyv

A kölykök mindegyike szerető gazdához került kedvencnek, társnak és házőrzőnek. Tenyésztőhöz nem került egyetlen utód sem. A szabályok nagyon helyesen kimondják, hogy a fekete-fehér párosításból született kölyköket szigorúan tilos külföldre értékesíteni addig az életkorig, amíg a tenyészszemléjük meg nem történik. Ez azért fontos, mert a genetikai értéknek hazánkban, a fajtaadó országban kell maradnia, illetve a Puli, mint fajta tenyésztésében ebből elsősorban a tenyésztő szervezetnek kell profitálnia, nyernie genetikai bővülés tekintetében. Pedig külföldi érdeklődés lett volna szép számmal az utódokra, de a szabályok értelmében visszautasítottuk mindegyiket. Igaz jelenleg, a mai viszonyok között, szemben a fajtaadó ország előírásaival a nyugati országok egyikében sincs ilyen szigorú feltételekhez kötve a két szín, a fekete-fehér párosítások utódjainak törzskönyvezése. De mi a szabályok szerint, tisztán akartuk ezt véghez vinni, megfelelve minden egyes feltételnek.

Időközben az utódok életében tragikus események is történtek, hiszen az alom egyik szukája a gazdák önhibáján kívül súlyosan megbetegedett, egy másik szuka kullancs fertőzést kapott, de kigyógyultak. Az egyik kan balesetben életét vesztette és egy másik kant el kellett hozni gazdájától és új otthont keresni neki. Ez utóbbi kan kétszer is balesetet szenvedett, mert miután átment rajta egy autó és ebből felgyógyult, akkor eltört a lába is. De a többiek szerencsére nagyon jó helyre kerültek, szerető és gondoskodó gazdákhoz és a szerencse folytán nem érte őket semmi különösebb baj.

  Időközben 2005. nyarán újraforgatták Fekete István nagysikerű regényét, a Tüskevár-t. Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a regényben és a filmben szereplő Puli, Csikasz szerepére a mi Pulinkat, Napfényvárosi-Csahos Ducit, a kölykök anyját kérték fel. A forgatás élményei külön menüpontban olvashatók. Már akkor megszületett bennünk a gondolat, hogy az utókor számára ezt valamilyen módon meg kellene örökíteni. A kutyás világban mai viszonylatban a serlegek, címek, eredmények a kiállításokról szólnak vagy munkavizsgákról, munkateljesítményekről…filmszerepről, a fajta ilyen módon történő népszerűsítéséről egyik sem.

  Az egészség fontossága miatt az alom néhány felcseperedett egyedét elvittük csípő szűrésre. Ekkor derült ki, hogy a baleseteket szenvedett kan csípője elbírálhatatlan, hiszen a medencéjének két fele teljesen eltolódott a sérülés miatt. Két szuka viszont az utódok közül különösen jó eredménnyel kecsegtetett. Mivel betöltötték a 12 hónapos életkort lehetséges volt, hogy végleges csípő minősítést szerezzenek. A röntgen leleteket elbírálásra elküldtük a Magyar Kisállat Ortopédiai egyesülethez, ahol a két szuka tenyészthető csípő minősítést kapott. A felvételeket Dr. Sebő Ottó állatorvosunk készítette Makón.

Rasztari-Duci Angyal csípő eredménye

Rasztari-Duci Arany Kökény csípő eredménye

2006. tavaszán, pontosan május elsején a tenyészszemlét tartottak Szegeden. Jó alkalom volt ez arra, hogy a tenyésztési szabályoknak megfelelve az alom négy tagját reprezentatív alombemutatás céljából bemutassunk a tenyésztő szervezetnek. Idő közben a tenyészszemle szabályai is megváltoztak, szigorodtak és nagyobb jelentőséget kaptak. A szemlén nemcsak nagyjából tekintik meg az egyedeket, hanem részletes, leíró bírálatot kapnak testtájanként. Ezzel a módszerrel hibát eltitkolni, kizáró rendellenességet elrejteni nem lehet. Ezzel a bírálati módszerrel mind a négy utód tenyészthető minősítést kapott méghozzá úgy, hogy közülük egy tenyésztésre javasolt lett. A tenyészszemlén két küllembíró, Kiss Antal és Szabóné Iványi Katalin, a tenyésztő szervezet elnöke végezték a bírálatot és jelen volt Kovács Tibor is, mint a tenyésztési tanács tagja.

Angyal bírálati lapja

Arany Kökény bírálati lapja

A tenyészszemle a MEOE Szegedi Szervezetének rendezésében történt, ahol a helyi szervezet különdíjat ajánlott fel a legszebb magyar pásztorkutya számára. Az összevetés során a kennel alapító egyik szukánk a második helyezést érte el. Ebben a szervezetben tagok és dolgoznak Duci, azaz Csikasz tenyésztői, a Napfényvárosi Puli tenyészet. A tenyészet a tenyészszemle alkalmával különdíjat ajánlott fel a szemlén résztvevő legszebb Puli számára. A tenyészszemle legszebb Pulija, azaz a Napfényvárosi különdíj nyertese az alom egyik szukája lett az utódok közül.

  Ezzel 2006. május 1. az az időpont, amelytől megalakult a nemzetközileg is levédett Csikasz Puli tenyészet két alapító szukával. Az alapító tagok, Rasztari-Duci Angyal „Linda”, Rasztari-Duci Arany Kökény adatai és a tenyésztési elképzelés külön menüpontban olvasható. Rasztari-Duci Anna és Árpád pedig a tenyészetük azon oszlopos tagjai, akik azt az tenyésztői tevékenységet viszik tovább. A Rasztari-Duci tenyészetben történt fekete-fehér párosításból származó utódok tehát a szigorúbb és kötöttebb szabályokat és előírásokat teljesítették és kijelenthető, hogy jó minőségő Pulikkal gyarapították a Puli genetikai állományának sokszínűségét. A munka viszont csak most kezdődik…

 

A két tenyészet alapító szuka Rasztari-Duci Angyal és Rasztari-Duci Arany Kökény két-két almot adott a Csikasz Puli tenyészetnek. Angyal, azaz Linda olyan kvalitású fekete kanokat, mint Csikasz Arasz, Csikasz Ali és Csikasz Ámor az A Alomból, illetve Csikasz Csatár és Csikasz Csobán Berkenye a B Alomból. Ők már utódjaikban bizonyítanak, vagyis a Csikasz Tenyészet alapítóinak unokáival. Egészséges csípővel és szép kiállítási eredményekkel.

Csikasz Arasz és Csikasz Ali mindketten maszkos fakó színhordozók és mindketten Championok. Arasz Magyarországon él, míg Ali és Ámor Németországban. Csikasz Arasz lánya, a maszkos fakó Rasztari-Duci Gara a Rasztari Kennel keretein belül került a Puli tenyésztésbe. Berkenye Magyarországon él, míg Csatár Szerbiában. A CS Alomból Csikasz Csatár a legeredményesebb úgy kiállításon, mint a tenyésztésben. Csatár két utódja különböző párosításokból került vissza Magyarországra a tenyésztés számára. Csatár lánya Gyöngyszigeti Alma és fia Ajtony különböző anyától származnak. Az ő bizonyításuk még hátra van.

Rasztari-Duci Arany Kökény 3 lánya került tenyésztésbe a B Alomból. Béke Szerbiában él, míg Barka és Bundzsi Maja Magyarországon. Kökény D Almából az egy szem szuka Dranka, illetve az egyik fia Dongó Finnországba került. Kökény fia Dárda Spanyolországban él és már utódjaiban bizonyít. Deres és Dézsma Magyarországon élnek.

És itt két-két alom után a Csikasz Tenyészet alapítói befejezték tevékenységüket, szereplésüket a tenyésztésben! Boldogan élik mindennapjaikat a gazdák örömére és már utódjaiknak adták át a szereplést.

Mivel a Csikasz Tenyészet nevét folytatni, tovább vinni szukákkal lehetséges, ezért a tenyészet keretein belül került bevonásra Rasztari-Duci Arany Kökény két lánya, Csikasz Barka és Bundzsi Maja. Ők egy-egy alom erejéig járultak hozzá a tenyészet tevékenységéhez. Barka Bogitól született a Csikasz E Alom, Bundzsi Majától a Csikasz F Alom. Ahogy az alapítók, Kökény és Linda megosztotta a nemeket, úgy tett Bogi és Maja is. Boginak csak fia született, Majának csak lánya. Csikasz Emír és Ellák Magyarországon élnek, míg Eresz Oroszországban. Firma él Lengyelországban, míg a testvérei Magyarországon.

A Csikasz Tenyészet alapításának alapvető célja a fehér szín kihasadása volt, mivel az eredendő ötlet a fekete-fehér párosítás kapcsán is ez volt Napfényvárosi-Csahos Duci első párosításával. Fekete szülőktől fehér szín kihasadást a kennel alapítók egyike sem produkált az első nemzedékben, de nem is ez volt a folytatás elsődleges megvalósításának célja, hanem a fehér színhordozó vérvonal kiszélesítése. Az alapítók testvérének, Rasztari-Duci Annának viszont született fehér utóda Rasztari-Duci Helka személyében.

Rasztari-Duci Helka tenyészszemle és csípőszűrés után itt a Csikasz Tenyészetben folytatja tevékenységét a tenyészet alapításának eredendő céljának megfelelően. Csikasz Barka almában nem, de Csikasz Bundzsi Maja almában született két kihasadt fehér színű utód, Fáma és Fátyol. Mivel a Csikasz Tenyészet megalapításának az alapja az volt, hogy a fekete-fehér párosításból, fekete szülőktől kihasadt fehér utódok szülessenek, ezért a Csikasz Tenyészet fordulóponthoz érkezett. 2010-től egyrészt Rasztari-Duci Helka folytatja a tenyésztést a Csikasz Kennelben. Másrészt a jövő további reménysége Csikasz Fátyol, aki szintén a tenyészet keretein belül maradt tovább tenyésztésre.

Az alapítók tehát elérték céljukat, mert két generációs lépcsőben két kihasadt fehér utód is okot ad arra, hogy a folytatás megvalósuljon további fehér kanok bevonásával. Másrészt az eddig és ezután született potenciálisan fehér színhordozó utódok is figyelemmel kísértek a folytatáshoz. A tenyésztői munka tehát új irányt vett, hiszen a Puli fajtában a fehér színt külön tenyésztjük, a többi színtől elkülönítve. Kiállításon külön fajtagyőztes címre is jogosultak, pont ezért, mert a nemzetközi kinológiai szervezet, az FCI külön elismerte.

2010-től tehát a továbbiakban a Csikasz Kennel fehér Puli tenyészet.